Blog

Dopping és felelősség a sportban

Dopping és felelősség a sportban

A versenyző köteles tartózkodni, különösen tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától, a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel történő befolyásolásától - olvasható a Sporttörvény 4.§-ban [2004.évi I. törvény]. A dopping fogalma magában foglalja mind a fizikai és pszichikai teljesítménynövelést, amely egyaránt sérti a fair play szabályait a sportban, valamint az egyenlő versenyfeltételek követelményét, nem beszélve annak az egészségre is káros hatásairól.

A tiltott teljesítményfokozást körülíró szabályok alkalmazásában illetve a hazai és nemzetközi jog összehangolásában fontos szerepet játszanak a különböző doppingellenes szervezetek. (A Magyar Antidopping Csoport, azaz a MACS, illetve a WADA).  Ezek a szervezetek felügyelik a sport „tisztaságát”.

A sportolók érdekében fontos tisztázni a doppingvétség fogalmát, azok eseteit, valamint a CAS (Court of Arbitration for Sport) által elnevezett szigorú felelősség elvének gyakorlati érvényesülését a sportolók körében.

WADA (World Anti Doping Agency) szabályzat – dopping és doppingvétség

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által létrehozott ún. doppinglista deklarálja, a tiltott szerek illetve módszerek felsorolását, amelyek használata doppingvétségnek minősül. A mindenki számára hozzáférhető jogszabályi formában megalkotott tiltólista folyamatos korszerűsítésen megy keresztül, ha egy újabban felfedezett szer vagy módszer bukkan fel a sport világában [A 2018-as verzió elérhető és letölthető a WADA hivatalos honlapján].

 A tiltólistán kívül, a WADA-Kódex szabályait [World Anti-Doping Code 2015] érdemes még megvizsgálni, amelyben a tiltólistán kívül meghatározásra kerül:

 • teljesítési feltételek folyamatos ellenőrzése: a WADA ugyanis a nemzetközi jog alapján a különböző országok kormányait és azok szervezeteit nem kötelezheti a Kódex aláírására. Amennyiben viszont implementálására kerül sor a belső jogban, egy nyilatkozat aláírását írja elő a Kódex. A nyilatkozat lényege, hogy elismerje a WADA koordináló és vezető szerepét a nemzetközi doppingellenes harcban, illetve ún. alávetése, és támogatása a Kódexnek, azzal, hogy annak együttműködést elősegítő szerepét fenntartsa a kormányok közötti doppingellenes irányelvekben
 • oktatás, prevenciós programok a doppingellenes küzdelemben
 • antidopping koordináció (ún. ADAMS program, amely minden antidoppinggal kapcsolatos információt tartalmaz, a laboratóriumi eredményektől kezdve a terápiás felhasználási mentességek felsorolásáig, ezzel megkönnyítve az információcserét)
 • regionális antidopping programok
 • együttműködés más antidopping szervezetekkel, kormányokkal
 • független megfigyelői program (Independent observer program)

 A WADA által felállított tiltólista a következő kategóriákat tartalmazza:

 • tiltott szerek és módszerek, amelyek állandó jelleggel be vannak tiltva (versenyen és azon kívül is)
 • tiltott összetevők (pl: anabolikus szteroidok, peptid hormonok, növekedési faktorok, vízhajtók)
 • tiltott módszerek (génmanipuláció, vérdopping) 
 • kizárólag verseny közben tiltott szerek és módszerek
 • stimulánsok (leggyakrabban használt az amfetamin, kokain, extasy), de külön kategóriát képeznek kannabionidok (kannabisz), amely köztudottan hangulat-módosító és nyugtató hatású. Az alkohol is ide tartozik, ugyanis használatának célja a szorongás oldása, relaxált állapotba kerülés 
 • tiltott összetevők meghatározott sportágakban: pl.: béta-blokkoló, amely közkedvelt olyan sportok körében, ahol pontosságra és precizitásra van szükség (darts, golf, lövészet), nyugtató hatással bírnak és csökkentik az idegességet

Doppingvétségnek minősül:

 • tiltott anyag vagy annak metabolitjának, markerének jelenléte a sportoló szervezetéből származó mintában
 • tiltott anyag vagy módszer, sportoló által történő használata
 • mintaszolgáltatás elkerülése, elutasítása vagy elmulasztása
 • tartózkodási helyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos mulasztás
 • doppingellenőrzés manipulálása vagy arra tett kísérlet
 • tiltott anyag birtoklása vagy tiltott módszer alkalmazása és ezzel történő kereskedelem vagy erre tett kísérlet
 • tiltott anyag beadása sportolónak vagy tiltott módszer alkalmazása sportolón versenyidőszakban vagy azon kívül illetve annak kísérlete
 • bűnrészesség
 • tiltott együttműködés

A doppingvétség tehát magában foglalja a doppingszerek, módszerek használatát, egyes esetekben azok kísérletét is büntetni rendeli, valamint a doppingellenőrzés gátolása illetve annak manipulálása is ide tartozik. A vétség nem csak sportolókra, de sportszakemberekre (pl.: vezetőedző) is kiterjed. Az ő esetükben ide tartozik azon eset is, ha a versenyző doppingolásáról tudomást szereznek, de annak bejelentését elmulasztják.

 Sportolói felelősség- objektív mérce és bizonyítási teher

A sportoló és más személy felelőssége, hogy ismerjék a doppingvétség fogalmát illetve a WADA tiltólistáján szereplő anyagokat és módszereket. Sportoló kötelessége, annak biztosítása is, hogy szervezetébe ne kerüljön, tiltott szer vagy anyag, illetve ne alkalmazzon a tiltólistán szereplő módszert (szigorú felelősség elve). A doppingvétség megállapíthatósága, nem függ a sportoló vétkességétől, vagyis nem szükséges annak bizonyítása, hogy szándékosság, gondatlanság, vétkesség történt-e a sportoló részéről.

Főszabály szerint: a tiltott anyag minimális megléte esetén is megállapítható a doppingvétség, kivéve, ha az adott anyag vonatkozásában van egy minimális mennyiségi korlát. A tiltott szer vagy módszer használatának sikeressége vagy sikertelensége sem releváns, elegendő azok használata vagy az arra tett kísérlete a doppingvétség megállapításához.

Gyakorlati megjelenését kiválóan igazolja Sara Errani, olasz teniszező doppingvétsége, amely egy szerencsétlen családi vacsorának köszönhető, bár a Sportdöntőbíróság ezt másképp ítélte meg. Errani szervezetében ugyanis a doppinglistán szereplő letrozolt találták meg egy ellenőrzés során, amelyet főként izomnövelésre használnak, de a mellrák ellen is elterjedt gyógyszer. A sportoló elmondása szerint édesanyját több daganattal is kezelték, ezért kerülhetett a konyhaszekrényre a letrozolt tartalmazó tabletta, amely véletlenül a tortellinis levesbe pottyant. A Sportdöntőbíróság 2 hónapos eltiltást szabott ki a teniszezőre, majd később 10 hónapra súlyosbította a büntetést. Az indokolásban a CAS hivatkozott a szigorú felelősség elvére, illetve, hogy a sportolónak óvatosabbnak kell lennie és édesanyja tévedéséért is felelősséget kell vállalnia.

Ryan Lochte egy közösségi oldalon bukott le és kapott 14 hónapos eltiltást. A hatszoros olimpiai úszó egy legálisan beszerezhető B-vitamint használt intravénásan, de a megengedett 100 ml-nél nagyobb mennyiségben. Az amerikai úszó ezért kénytelen lesz kihagyni az augusztusi Csendes-óceáni bajnokságot, de a 2020-as tokiói olimpia részvétel a tervei között szerepel.

Paolo Guerrero perui labdarúgó szervezetében kokaint találtak, ezért a FIFA egy éves eltiltást szabott ki doppingvétségért. Később enyhítette ítéletét a nemzetközi labdarúgó szövetség, de a Sportdöntőbíróság a szigorú felelősség elvére hivatkozva 14 hónapra súlyosbította a FIFA döntését. Guerrero ügyvédei azzal védekeztek, hogy szennyezett teát ivott és így került szervezetébe a tiltólistás szer, illetve a FIFPro is közleményében levelet adott ki, amelyben kérték a focista felfüggesztését, amelyet végül a svájci Sportdöntőbíróság később meg is adott, a perui így szerepelhetett az oroszországi vb-n.

Sportoló jogai sérülhetnek?

A doppingvétség elkövetésének bizonyítása minden esetben a doppingellenes szervezetet terheli. A bizonyításnak nem kell minden kétséget kizárónak lennie, viszont erősebb kell, hogy legyen a valószínűsítésnél.

Minden doppingüggyel kapcsolatos eljárásban érvényesek a WADA által szabályozott módszerek, tudományos eljárások, megfelelő döntési határértékek. A vélelem megdönthető, amennyiben erre vonatkozóan sérelmesnek ítéli meg a WADA eljárást és módszereit a sportoló vagy bármely érintett. Az ilyen esetekben a CAS jelöl ki egy tudományos szakértőt, aki segíti az eljárást a kifogás értékelésében.

Az akkreditált, WADA által jóváhagyott laboratóriumok munkájáról is vélelmezni kell, hogy a nemzetközi követelményeknek megfelelően jártak le. A vélelem ebben az esetben is megdönthető, amennyiben sikerül bizonyítani, hogy a rájuk vonatkozó nemzetközi követelményektől való eltérés okozta a pozitív vizsgálati eredményeket. A bizonyítás ilyenkor a doppingellenes szervezetet terheli, vagyis, hogy a pozitív eredmény nem a nemzetközi követelmények megsértésének következményeként alakult ki.

Az antidopping szervezetek, mint például a nemzetközi szövetségek is, jogosultak dopping tesztek elvégzésére valamint a doppingvétség szankcionálására, a Kódex szabályainak megfelelően, a hozzájuk tartozó sportág körében. A doppingellenőrzési-eljárás bizonyos esetekben sértheti a sportolók egyéb jogait.

 • Madison Brengle eset - egészségi problémák: az amerikai teniszezőnő, több mint 10 milliós kártérítést követelt, azt állította ugyanis, hogy az ITF (International Tennis Federation) által lebonyolított doppingteszten, az injekciós tűs vérvételek egy ritka betegséget váltottak ki nála, amelynek következében megduzzadt a jobb karja, ezzel egészségkárosodást és izomgyengülést okozva. Az eset után a teniszező kénytelen volt több tornától is visszalépni
 • FIFA közleménye - pihenő futballisták magánélete: tartózkodási helyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos mulasztás is doppingvétségnek minősül. A FIFA azonban sérelmezte a WADA által felállított túl szigorú szabályozást, és közleményében kifejtette, hogy a szabályzat, miszerint már 3 hónappal előre le kell adniuk a játékosoknak tartózkodási helyüket, sértheti a magánélethez való jogot. A nemzetközi labdarúgó szövetség azt szerette volna elérni, hogy játékosainak a holtszezonban ne kelljen folyton a WADA ellenőreinek rendelkezésre állniuk, de a fennmaradó 10 és fél hónapban kötelesek lennének a kontrollra. A doppingtesztek váratlansága és meglepetésszerűség viszont ezzel sérülne, illetve felmerülhet az az eset, hogy aki tiltott szerekkel kíván visszaélni, az minden lehetséges alkalmat megragad és kihasználja ezt a helyzetet- vitatkozott a WADA.

A tiltólistán szereplő, sportban illegális anyagok, módszerek használata gyakran a sportolók és sportszakemberek figyelmét elkerüli, csak az elérni kívánt cél lebeg a szemük előtt, és bármire képesek, hogy teljesítményüket abnormális szintre fokozzák. A sport ettől a szinttől kezdve már teljesen ellentétes a doppingtilalom legfőbb szabályaival, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésének (fair play) biztosításával, a sportolók egészségének védelmével, nem beszélve a tiszta verseny követelményéről.

Doppingellenőrzés lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, de annak minden esetben a sportoló személyiségi jogaira és méltóságára figyelemmel kell elvégezni. Ezen kívül a sportolót a szigorú felelősség elve köti, a WADA által összeállított lista viszont nagy segítséget nyújthat számukra, amely tartalmazza az össze olyan vegyülettípust, amely teljesítményfokozó illetve egészségkárosító hatású lehet. Minden aktív sportolónak ajánlom, hogy a WADA által – a honlapján – közzétett dopping-listát rendszeresen ellenőrizze!

Megjelent: 6183 alkalommal
Értékelés:
(0 szavazat)

"Bármihez amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik”- írta egykor Johann Wolfgang von Goethe. Ezt a honlapot, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartom fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak

Kapcsolattartás

dr. Gerő Tamás

ügyvéd, sportjogi-, és adójogi szakjogász

 Iroda: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.

 Tel/fax: 06-1-3882389

  Mobil: +36 30 4156009

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési szabályzat