Blog

A szennyezett étrend-és táplálékkiegészítők-bizonyítás kihívásai a sportolók körében

Számos versenyző, sportoló él a táplálék-kiegészítők és hasonló vitaminok adta lehetőségekkel, a teljesítmény fokozása, regeneráció elősegítése vagy a fáradtság gyorsabb és hatékonyabb leküzdésének érdekében. A sportoló felelősségének relevanciája az ún. szennyezett étrend-és táplálékkiegészítők szedése esetén fokozottabban előtérbe kerül, ezért ebben az esetben fontos tisztázni annak jogi szabályozását, a szennyezettség fogalmát valamint a jogkövetkezményeket és szinte a „probatio diabolica” elve szerint működő bizonyítás lehetőségét a sportoló részéről.

Objektív felelősség elve

Már korábbi cikkekben is szó esett az objektív felelősség elvéről, viszont a szennyezett táplálék-kiegészítők eseteiben érdemes újra megemlíteni, miszerint a sportoló felelős bármilyen a szervezetéből származó mintában talált tiltott anyag jelenlétéért, a felelősség pedig kiterjed továbbá a különböző doppingvétségek, illetve a WADA tiltólistáján szereplő anyagok és módszerek ismeretére is.  Az egyre jobban elterjedt táplálék-és étrend kiegészítők használata jogi szempontból, önmagában nem tiltott, viszont előfordulhat, hogy egyes összetevők, amelyek gyakran nincsenek feltüntetve a terméken, a WADA által jogszabályban meghatározott doppinglistán szerepelnek. Pozitív minta esetén pedig, a sportoló felelőssége automatikusan megállapításra kerül (abban az esetben is, ha a tiltott szer/anyag csekélyebb mennyiségben fordult elő a mintájában).

Mit jelent a „szennyezett termék” fogalma?

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2015-ös, és jelenleg is hatályos kódexe pontosan meghatározza a szennyezést tartalmazó termék fogalmát, és ide sorolja azt a terméket, amely, tiltott anyagot tartalmaz és jelenléte a termék címkéjén vagy az interneten végzett ésszerűnek tekinthető kutatással feltárható.

dopping

Mi okozhatja a szennyezettséget?

A szennyezettség egyik forrása lehet, ha ugyanazon gyári üzemben létrehozott egyes termékek összetevője másik termékbe kerül, ezért nyomokban tartalmazhatja a tiltott anyagot/összetevőt a sportoló által használt produktumban is, vagyis a nem megfelelő tisztítási folyamatok miatt alakulhat ki a szennyezettség. Másik lehetséges probléma, a (szegény) nyers összetevők használata, melyeket a gyártók gyakran ismeretlenül alkalmaznak a termék gyártása során.

Bizonyítás nehézségei

Az eset egyedi körülményeit figyelembe véve a büntetés enyhítésének lehetősége fennállhat, viszont a szennyeződést tartalmazó termékek esetében nem elegendő a súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiánya, hanem azt is bizonyítania kell a sportolónak, hogy a kimutatott tiltott anyag, a szennyeződést tartalmazó termékből származik. Ez esetben az eltiltási időszak minimuma a megrovás, maximumam pedig két éves eltiltás, a vétkesség súlyosságát figyelembe véve.

 A doppingvétség elkövetésének bizonyítása elsősorban a doppingellenes szervezetet terheli, amely a valószínűsítés szintjét szükséges, hogy elérje, viszont nem kell kétséget kizárónak lennie. A sportoló nehéz feladata ezután a vélelem megdöntése, vagyis, hogy nem követett el doppingvétséget, amely a szennyezett termékek fogyasztása esetén még bonyolultabb helyzetet eredményez. A bizonyítás során tehát igazolni kell, hogy:

 • a sportolót a gondatlanság sem terheli
 • illetve, hogy a tiltott anyag/szer rajta kívül álló, objektív körülmény miatt került szervezetébe, amely nem garancia az eltiltás mentesülése alól, viszont az enyhítés lehetősége még  fennállhat.

Arija Ademi ügy- szándékosság hiánya mégis elegendő?

Arija Ademi horvát születésű labdarúgó ügyében például, ahol az UEFA Etikai és Fegyelmi Bizottsága [továbbá: Bizottság] 4 évre felfüggesztette a sportolót, aki pozitív mintát adott, ugyanis szervezetében a stanozol (izomzatot növelő, anabolikus szteroid) került kimutatásra. A játékos állítása szerint nem volt szándékos a doppingvétség és a tiltott anyag egy szennyezett étrend kiegészítő (Megamin/Megakomplex) bevitele során került szervezetébe. A sportoló ezután fordult a Bizottság Fellebbviteli Testületéhez, ahol a szennyezettség bizonyítása érdekében több ilyen Megakomplex terméket vásárolt (buborékcsomagolású, műanyag változatot), viszont az UEFA ennek ellenére sem fogadta el a fellebbezést, mivel véleménye szerint az utóbb vásárolt termékek nem egyenlők a palackban lévő mintával, amelyet a dopping során használt.

A labdarúgó fellebbezett a CAS-nál, amely elismerte végül, hogy a termék tartalmazott stanozolt. Érdekesség, hogy a Nemzetközi Sport Választottbíróság nem ismerte el a súlyos vétkesség és gondatlanság hiányát, viszont megállapította, hogy nem történt szándékosság, ezért határozatában a sportolóra kiszabott szankciót 2 évre csökkentette, a játékos alacsony fokú hibája és bizonyítékai alapján. Az enyhítés egyébként az UEFA Anti Dopping Szabályzatában is szerepel és megegyezik a WADA kódexben foglaltakkal, miszerint az eltiltási időszak maximális értéke két év. A horvát labdarúgó esetében látható, hogy elegendő volt a szándékosság hiánya, a büntetés enyhítése érdekében.

Lehetséges megoldások (mellőzés nincs csak enyhítés)

A súlyos vétkesség vagy gondatlanság hiányának fennállásának bizonyítása a gyakorlatban rendkívül nehéz nem beszélve arról, hogy azt is bizonyítani köteles, hogy mit nem követett el, amely a büntetés enyhítése érdekében is legtöbbször lehetetlen helyzetbe hozza a sportolót. Fontos, hogy minden lehetséges bizonyíték bemutatásra kerüljön a bíróságon, amely a kiszabott szankció minimalizálásához szükséges (lásd Arija Ademi ügy). A WADA Szabályzata némi enyhítést hozott a sportolók számára, viszont a büntetés mellőzését kizárja azok körében is, akik a „szennyezettség” áldozataivá váltak. Teljes biztonságot és doppingmentességet semmi sem biztosít, még a különböző ellenőrző programok sem (pl.: Informed Sport), a termék gyártóiról nem is beszélve, hiszen 100%-os garanciát ők sem tudnak vállalni. Ennek fényében a sportoló számára ajánlott ( és kötelességük is profiként) a táplálék-és étrendkiegészítők  fogyasztása előtt a körültekintő tájékozódás, orvossal vagy dietetikussal történő konzultáció, vagyis a prevenció, illetve a megfelelő és kiegyensúlyozott étrend előnyben részesítése a fenti helyzet elkerülése és legfőképpen egészségük megőrzése érdekében.

Források:

 • évi Doppingellenes Szabályzat [továbbá: Szabályzat], 6. oldal, 2. cikk, 2.1.1
 • Szabályzat: oldal 1. Függelék-Fogalommeghatározások
 • Szabályzat, 10.5.1
 • Rippel Szabó Péter: A táplálékkiegészítők használatának komoly jogi következményei lehetnek/ Taking nutritional supplemements can have serious legal consequences
 • Key challenges facing athletes in contaminated supplement cases: A review of the Arijan Ademi decision; LawinSport
Értékelés:
(0 szavazat)

Kapcsolódó elemek

 • A CAS joghatóságának esetei

  CAS joghatóságának feltételei

  A Nemzetközi Sportdöntőbíróság kódexe [Code of Sport-related Arbitration] az eljárási szabályaiban [R27 pont] fejti ki a CAS joghatóságának létjogosultságát. Az eljárás megindítását kezdeményezheti:

  • sportoló
  • nemzeti és nemzetközi sportági szakszövetség
  • NOB és nemzeti olimpiai bizottságok
  • sportszervezetek

  A Sportdöntőbíróság előtt két eljárás indítható: az általános választottbírósági, valamint a fellebbezési eljárás, amely a sportszövetségek, sportegyesületek vagy egyéb szervezetek által hozott határozatok ellen indítható meg. (Ide sorolható még egy harmadik is, az ún. mediációs eljárás, amely egy informális és jogilag nem kötelező jellegű procedúra, a felek által kiválasztott mediátor előtt folytatják le a felek).

  Jogviták természete alapján a CAS kizárólag:

  • magánjogi természetű, sporttal kapcsolatos jogvitában járhat el
  • kivételek: a technikai jellegű kérdések pl.: egy játékvezetői döntést nem bírálhat felül, szabálykönyv értelmezésében nincs kompetenciája. Bár ez alól is megállapítható egy kivétel, amennyiben egy játékvezetői döntés vagy bármely szabály a jog alapvető elveivel és értékeivel ellentétes
  • sportesemény szabályainak értelmezésében, illetve
  • dopping, állampolgársági, szerződésszegések, kereskedelmi jogviták vizsgálatában járhat el

  CAS
  Fontos kiemelni (amely a legtöbb sporttal kapcsolatos jogvita forrása is) az eljárás megindításának és a joghatóság megállapításának előfeltételét, amely:

  • a joghatóság valamilyen formában történő kifejezett elismerése: pl.: az Olimpiai Charta előírja, hogy az olimpián résztvevő, sportolók jogvitájára kizárólag a CAS-t ismeri el. Az elismerés tehát történhet egy sportág/sportesemény szabályzata alapján vagy a felek kétoldalú megállapodásán, de lényeges, hogy a felek között kifejezett elismerés jöjjön létre.

   

  CAS és a nemzeti bíróságok- a választottbírósági határozatok elismerése

  Raguz v. Sullivan ügyben hozott ítélet játszott fontos szerepet ebben a kérdéskörben. Angela Raguz és Rebeca Sullivan is ausztrál állampolgárságú (judo) sportolók, 52 kg-os súlycsoportban. Raguzt az Ausztrál Judo Szövetség [JFA] jelölte ki, hogy részt vegyen a 2000-ben megrendezett Sydney Olimpiai Játékokon. Sullivan viszont kifogásolta ezt a döntést (ő lett volna a másik potenciális jelölt az olimpiára), ezért fellebbezést nyújtott be a CAS felé (mindhárom választottbíró ausztrál volt), aki az ő javára hozott döntést. Raguz viszont kifogásolta a CAS döntését és az ausztrál fellebbviteli bírósághoz fordult jogorvoslatért [New South Wales Court of Appeal]. A fellebbviteli bíróság viszont megállapította saját joghatóságának hiányát, tekintve az alábbi okokat:

  • CAS döntése önmagában kötelező és végleges a felekre nézve
  • mindkét ausztrál sportoló aláírta az Olimpiai Chartát, amely biztosította a CAS számára a kizárólagos joghatóságot, és az ausztrál fellebbviteli bíróság (New South Wales Court of Appeal) ezt figyelembe véve, úgy ítélte meg, hogy a felek nemzetközi és nem nemzeti választottbíróság eljárását fogadták el.

   

  Fellebbezés a CAS ítélete ellen

  A CAS ítélete megtámadható a svájci szövetségi bíróságon (Swiss Federal Tribunal), a svájci nemzetközi magánjog szabályai szerint. A bíróság előtti eljárás megindítása viszont igen korlátozott számú esetben indítható meg, ilyen például, ha:

  • választottbírót szabálytalanul választották meg vagy a választottbíróság lett szabálytalanul megalakítva
  • választottbíróság tévesen állapította meg hatáskörét
  • választottbíróság a benyújtott követeléseken túlmenően járt el az ügyben vagy az igénypontok egyikét elmulasztotta
  • felek egyenjogúsága, meghallgatáshoz való joga sérült
  • ítélet a svájci közrendbe ütközik

  Daniel Hondo, német kerékpáros esetének specialitása is abban állt, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, a WADA székhelye, valamint a sportoló tartózkodási helye (ahol állandó jelleggel élt) egyaránt Svájcban volt. A sportolót a CAS doppingvétség miatt 2 évre eltiltotta, de mivel egy tiszta nemzeti vitáról van szó, a CAS döntése elleni jogorvoslatra nem a svájci szövetségi, hanem a helyi kantoni bíróság volt illetékes, amely hatályon kívül helyezhette a CAS ítéletét.

  Függetlenség és pártatlanság garanciája

  Előzményei a CAS működésének kezdeti szakaszára tehető, ahol ugyanis a NOB változtathatta meg a bíróság eljárási szabályait, az eljárási költségeit ő állapította meg, illetve a NOB elnöke közvetlenül is tagokat nevezett ki a CAS-ba.

  Elmar Gundel zsoké ügyében megkérdőjelezhető lett volna a CAS függetlensége, ha a NOB félként vett volna részt az eljárásban. A zsokét ugyanis a FEI (Nemzetközi Lovas Szövetség) lódoppingolás miatt 2 évre eltiltotta, amely döntést a CAS helybenhagyott. Gundel ezek után fellebbezett a svájci szövetségi bírósághoz a függetlenség és pártatlanság követelményének megsértésére hivatkozva, ugyanis a CAS 60 tagjából 3 fő a FEI által került kijelölésre. A szövetségi bíróság elutasította a döntést, hiszen a NOB nem vett részt félként az eljárásban.

  Larissa Lazutina és Olga Danilova, két orosz sífutót a NOB kizárta a Salt Lake Cityben rendezett téli olimpiai játékokról és doppingvétség miatt 2 éves eltiltással sújtotta. A már többszörös olimpiai bajnokok fellebbeztek a CAS-nál a NOB határozatával szemben, de a Sportdöntőbíróság helybenhagyta a NOB döntését. Ezek után a két sportoló megtámadta a CAS határozatát a svájci szövetségi bíróságon, amely megállapította, hogy az új szabályok értelmében a CAS teljesen független a NOB-tól, ezért a CAS határozatai egyenértékűek a svájci állami bíróságok határozataival, a bírói függetlenség szempontjából, vagyis nem volt több jogorvoslati lehetőségük az orosz sportolóknak. A CAS határozatai kötelezőek és véglegesek a felekre nézve, illetve a korlátozott fellebbezési lehetőségek egyike (CAS ítéletével szemben) sem állt fenn.

  A szervezeti és anyagi függetlenség elérése céljából később létrehozták az ICAS-t (International Conuncil of Arbitration for Sport), amely a CAS igazgatásának, finanszírozásának feladatait látja el.  A CAS két eljárását is meghatározták, a fellebbezési illetve az általános eljárást. A fent említett Gundel-ügy alapozta meg egyébként a fellebbezési eljárást, hiszen az első sportszövetség volt a FEI, amely biztosította határozatának megtámadását a CAS előtt.

  Változás a labdarúgásban, a FIFA és CAS- „kié az utolsó szó?”

  Jelentősen megváltoztathatja a CAS eljárását és joghatóságát a brüsszeli fellebbviteli bíróság döntése az ún. Seraing ügyben. A svájci Searing labdarúgó csapat feljelentette a FIFA-t, amiért nem engedélyezte, hogy harmadik fél tulajdonába kerüljön a klub (Third-party Ownership of players economic rights).

  A brüsszeli fellebbviteli bíróság ezért megállapította, hogy a labdarúgásban a végső döntést nem a CAS hozhatja meg, a FIFA és az UEFA döntését a helyi bíróságokon is meg lehet támadni, az alábbi indokokra hivatkozva:

  • a CAS eljárását egy „kikényszerített választottbíróság”-nak mondta ki, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikk szerinti tisztességes tárgyaláshoz való jogát illetve az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. pontját, amely a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot deklarálja
  • a CAS székhelye Svájcban található, ezért nem vonatkozik rá az európai uniós jog (tekintve, hogy Svájc nem eu-s tagállam),
  • a bíróság kétségbe vonta a nemzetközi sportdöntőbíróság pártatlanságát és függetlenségét, arra hivatkozva, hogy a CAS a sport nemzetközi szövetségeinek gazdasági és politikai befolyása alatt áll
  • a Seraing ügyben a FIFA státutumban megfogalmazott választottbíróságról szóló klauzula nem speciálisan megfogalmazott

  A CAS közleményében kifejti, hogy az a kockázat, hogy a nemzeti bíróságok nem ismerik el a CAS választottbírósági eljárását vagy nem hajtják végre annak ítéletét, nem lehet teljesen kizárni, de elég korlátozott esetben fordulhat elő. A brüsszeli bíróság ítélete természetesen kifogásolja, hogy a FIFA választottbírósági szabályai ragaszkodnak ahhoz, hogy a viták kizárólagosan a CAS elé kerüljenek, amely szerintük sérti a tisztességes eljárás jogát, de mindenesetre ki kell emelni, hogy a CAS ítélete megtámadható a svájci szövetségi törvényszék előtt. Amennyiben a brüsszeli bíróság ítéletét vesszük alapul ma már valószínűsíthető, hogy számos, a CAS által a hozott korábbi döntések is megkérdőjelezhetőek.

   

 • Dopping és felelősség a sportban

  Dopping és felelősség a sportban

  A versenyző köteles tartózkodni, különösen tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától, a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel történő befolyásolásától - olvasható a Sporttörvény 4.§-ban [2004.évi I. törvény]. A dopping fogalma magában foglalja mind a fizikai és pszichikai teljesítménynövelést, amely egyaránt sérti a fair play szabályait a sportban, valamint az egyenlő versenyfeltételek követelményét, nem beszélve annak az egészségre is káros hatásairól.

  A tiltott teljesítményfokozást körülíró szabályok alkalmazásában illetve a hazai és nemzetközi jog összehangolásában fontos szerepet játszanak a különböző doppingellenes szervezetek. (A Magyar Antidopping Csoport, azaz a MACS, illetve a WADA).  Ezek a szervezetek felügyelik a sport „tisztaságát”.

  A sportolók érdekében fontos tisztázni a doppingvétség fogalmát, azok eseteit, valamint a CAS (Court of Arbitration for Sport) által elnevezett szigorú felelősség elvének gyakorlati érvényesülését a sportolók körében.

  WADA (World Anti Doping Agency) szabályzat – dopping és doppingvétség

  A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által létrehozott ún. doppinglista deklarálja, a tiltott szerek illetve módszerek felsorolását, amelyek használata doppingvétségnek minősül. A mindenki számára hozzáférhető jogszabályi formában megalkotott tiltólista folyamatos korszerűsítésen megy keresztül, ha egy újabban felfedezett szer vagy módszer bukkan fel a sport világában [A 2018-as verzió elérhető és letölthető a WADA hivatalos honlapján].

   A tiltólistán kívül, a WADA-Kódex szabályait [World Anti-Doping Code 2015] érdemes még megvizsgálni, amelyben a tiltólistán kívül meghatározásra kerül:

  • teljesítési feltételek folyamatos ellenőrzése: a WADA ugyanis a nemzetközi jog alapján a különböző országok kormányait és azok szervezeteit nem kötelezheti a Kódex aláírására. Amennyiben viszont implementálására kerül sor a belső jogban, egy nyilatkozat aláírását írja elő a Kódex. A nyilatkozat lényege, hogy elismerje a WADA koordináló és vezető szerepét a nemzetközi doppingellenes harcban, illetve ún. alávetése, és támogatása a Kódexnek, azzal, hogy annak együttműködést elősegítő szerepét fenntartsa a kormányok közötti doppingellenes irányelvekben
  • oktatás, prevenciós programok a doppingellenes küzdelemben
  • antidopping koordináció (ún. ADAMS program, amely minden antidoppinggal kapcsolatos információt tartalmaz, a laboratóriumi eredményektől kezdve a terápiás felhasználási mentességek felsorolásáig, ezzel megkönnyítve az információcserét)
  • regionális antidopping programok
  • együttműködés más antidopping szervezetekkel, kormányokkal
  • független megfigyelői program (Independent observer program)

   A WADA által felállított tiltólista a következő kategóriákat tartalmazza:

  • tiltott szerek és módszerek, amelyek állandó jelleggel be vannak tiltva (versenyen és azon kívül is)
  • tiltott összetevők (pl: anabolikus szteroidok, peptid hormonok, növekedési faktorok, vízhajtók)
  • tiltott módszerek (génmanipuláció, vérdopping) 
  • kizárólag verseny közben tiltott szerek és módszerek
  • stimulánsok (leggyakrabban használt az amfetamin, kokain, extasy), de külön kategóriát képeznek kannabionidok (kannabisz), amely köztudottan hangulat-módosító és nyugtató hatású. Az alkohol is ide tartozik, ugyanis használatának célja a szorongás oldása, relaxált állapotba kerülés 
  • tiltott összetevők meghatározott sportágakban: pl.: béta-blokkoló, amely közkedvelt olyan sportok körében, ahol pontosságra és precizitásra van szükség (darts, golf, lövészet), nyugtató hatással bírnak és csökkentik az idegességet

  Doppingvétségnek minősül:

  • tiltott anyag vagy annak metabolitjának, markerének jelenléte a sportoló szervezetéből származó mintában
  • tiltott anyag vagy módszer, sportoló által történő használata
  • mintaszolgáltatás elkerülése, elutasítása vagy elmulasztása
  • tartózkodási helyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos mulasztás
  • doppingellenőrzés manipulálása vagy arra tett kísérlet
  • tiltott anyag birtoklása vagy tiltott módszer alkalmazása és ezzel történő kereskedelem vagy erre tett kísérlet
  • tiltott anyag beadása sportolónak vagy tiltott módszer alkalmazása sportolón versenyidőszakban vagy azon kívül illetve annak kísérlete
  • bűnrészesség
  • tiltott együttműködés

  A doppingvétség tehát magában foglalja a doppingszerek, módszerek használatát, egyes esetekben azok kísérletét is büntetni rendeli, valamint a doppingellenőrzés gátolása illetve annak manipulálása is ide tartozik. A vétség nem csak sportolókra, de sportszakemberekre (pl.: vezetőedző) is kiterjed. Az ő esetükben ide tartozik azon eset is, ha a versenyző doppingolásáról tudomást szereznek, de annak bejelentését elmulasztják.

   Sportolói felelősség- objektív mérce és bizonyítási teher

  A sportoló és más személy felelőssége, hogy ismerjék a doppingvétség fogalmát illetve a WADA tiltólistáján szereplő anyagokat és módszereket. Sportoló kötelessége, annak biztosítása is, hogy szervezetébe ne kerüljön, tiltott szer vagy anyag, illetve ne alkalmazzon a tiltólistán szereplő módszert (szigorú felelősség elve). A doppingvétség megállapíthatósága, nem függ a sportoló vétkességétől, vagyis nem szükséges annak bizonyítása, hogy szándékosság, gondatlanság, vétkesség történt-e a sportoló részéről.

  Főszabály szerint: a tiltott anyag minimális megléte esetén is megállapítható a doppingvétség, kivéve, ha az adott anyag vonatkozásában van egy minimális mennyiségi korlát. A tiltott szer vagy módszer használatának sikeressége vagy sikertelensége sem releváns, elegendő azok használata vagy az arra tett kísérlete a doppingvétség megállapításához.

  Gyakorlati megjelenését kiválóan igazolja Sara Errani, olasz teniszező doppingvétsége, amely egy szerencsétlen családi vacsorának köszönhető, bár a Sportdöntőbíróság ezt másképp ítélte meg. Errani szervezetében ugyanis a doppinglistán szereplő letrozolt találták meg egy ellenőrzés során, amelyet főként izomnövelésre használnak, de a mellrák ellen is elterjedt gyógyszer. A sportoló elmondása szerint édesanyját több daganattal is kezelték, ezért kerülhetett a konyhaszekrényre a letrozolt tartalmazó tabletta, amely véletlenül a tortellinis levesbe pottyant. A Sportdöntőbíróság 2 hónapos eltiltást szabott ki a teniszezőre, majd később 10 hónapra súlyosbította a büntetést. Az indokolásban a CAS hivatkozott a szigorú felelősség elvére, illetve, hogy a sportolónak óvatosabbnak kell lennie és édesanyja tévedéséért is felelősséget kell vállalnia.

  Ryan Lochte egy közösségi oldalon bukott le és kapott 14 hónapos eltiltást. A hatszoros olimpiai úszó egy legálisan beszerezhető B-vitamint használt intravénásan, de a megengedett 100 ml-nél nagyobb mennyiségben. Az amerikai úszó ezért kénytelen lesz kihagyni az augusztusi Csendes-óceáni bajnokságot, de a 2020-as tokiói olimpia részvétel a tervei között szerepel.

  Paolo Guerrero perui labdarúgó szervezetében kokaint találtak, ezért a FIFA egy éves eltiltást szabott ki doppingvétségért. Később enyhítette ítéletét a nemzetközi labdarúgó szövetség, de a Sportdöntőbíróság a szigorú felelősség elvére hivatkozva 14 hónapra súlyosbította a FIFA döntését. Guerrero ügyvédei azzal védekeztek, hogy szennyezett teát ivott és így került szervezetébe a tiltólistás szer, illetve a FIFPro is közleményében levelet adott ki, amelyben kérték a focista felfüggesztését, amelyet végül a svájci Sportdöntőbíróság később meg is adott, a perui így szerepelhetett az oroszországi vb-n.

  Sportoló jogai sérülhetnek?

  A doppingvétség elkövetésének bizonyítása minden esetben a doppingellenes szervezetet terheli. A bizonyításnak nem kell minden kétséget kizárónak lennie, viszont erősebb kell, hogy legyen a valószínűsítésnél.

  Minden doppingüggyel kapcsolatos eljárásban érvényesek a WADA által szabályozott módszerek, tudományos eljárások, megfelelő döntési határértékek. A vélelem megdönthető, amennyiben erre vonatkozóan sérelmesnek ítéli meg a WADA eljárást és módszereit a sportoló vagy bármely érintett. Az ilyen esetekben a CAS jelöl ki egy tudományos szakértőt, aki segíti az eljárást a kifogás értékelésében.

  Az akkreditált, WADA által jóváhagyott laboratóriumok munkájáról is vélelmezni kell, hogy a nemzetközi követelményeknek megfelelően jártak le. A vélelem ebben az esetben is megdönthető, amennyiben sikerül bizonyítani, hogy a rájuk vonatkozó nemzetközi követelményektől való eltérés okozta a pozitív vizsgálati eredményeket. A bizonyítás ilyenkor a doppingellenes szervezetet terheli, vagyis, hogy a pozitív eredmény nem a nemzetközi követelmények megsértésének következményeként alakult ki.

  Az antidopping szervezetek, mint például a nemzetközi szövetségek is, jogosultak dopping tesztek elvégzésére valamint a doppingvétség szankcionálására, a Kódex szabályainak megfelelően, a hozzájuk tartozó sportág körében. A doppingellenőrzési-eljárás bizonyos esetekben sértheti a sportolók egyéb jogait.

  • Madison Brengle eset - egészségi problémák: az amerikai teniszezőnő, több mint 10 milliós kártérítést követelt, azt állította ugyanis, hogy az ITF (International Tennis Federation) által lebonyolított doppingteszten, az injekciós tűs vérvételek egy ritka betegséget váltottak ki nála, amelynek következében megduzzadt a jobb karja, ezzel egészségkárosodást és izomgyengülést okozva. Az eset után a teniszező kénytelen volt több tornától is visszalépni
  • FIFA közleménye - pihenő futballisták magánélete: tartózkodási helyre vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos mulasztás is doppingvétségnek minősül. A FIFA azonban sérelmezte a WADA által felállított túl szigorú szabályozást, és közleményében kifejtette, hogy a szabályzat, miszerint már 3 hónappal előre le kell adniuk a játékosoknak tartózkodási helyüket, sértheti a magánélethez való jogot. A nemzetközi labdarúgó szövetség azt szerette volna elérni, hogy játékosainak a holtszezonban ne kelljen folyton a WADA ellenőreinek rendelkezésre állniuk, de a fennmaradó 10 és fél hónapban kötelesek lennének a kontrollra. A doppingtesztek váratlansága és meglepetésszerűség viszont ezzel sérülne, illetve felmerülhet az az eset, hogy aki tiltott szerekkel kíván visszaélni, az minden lehetséges alkalmat megragad és kihasználja ezt a helyzetet- vitatkozott a WADA.

  A tiltólistán szereplő, sportban illegális anyagok, módszerek használata gyakran a sportolók és sportszakemberek figyelmét elkerüli, csak az elérni kívánt cél lebeg a szemük előtt, és bármire képesek, hogy teljesítményüket abnormális szintre fokozzák. A sport ettől a szinttől kezdve már teljesen ellentétes a doppingtilalom legfőbb szabályaival, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésének (fair play) biztosításával, a sportolók egészségének védelmével, nem beszélve a tiszta verseny követelményéről.

  Doppingellenőrzés lehet előre bejelentett vagy bejelentés nélküli, de annak minden esetben a sportoló személyiségi jogaira és méltóságára figyelemmel kell elvégezni. Ezen kívül a sportolót a szigorú felelősség elve köti, a WADA által összeállított lista viszont nagy segítséget nyújthat számukra, amely tartalmazza az össze olyan vegyülettípust, amely teljesítményfokozó illetve egészségkárosító hatású lehet. Minden aktív sportolónak ajánlom, hogy a WADA által – a honlapján – közzétett dopping-listát rendszeresen ellenőrizze!

 • Nemzeti szövetségváltás – FIFA Szabályzat
  Nemzeti szövetség váltása esetén felvételi kérelem benyújtása szükséges a FIFA Végrehajtó bizottsága felé, melyet majd a Játékos-Státusz Bizottság bírál el. Természetesen itt is található főszabály, amely alól kivételeket is meghatároz a nemzetköz szövetség, néhol szigorú időtartammal vagy más feltételekkel megállapítva. A FIFA illetékes bizottságának döntése ellen viszont az érintett fél fellebbezést is benyújthat a svájci székhelyű Sportdöntőbíróság (CAS) felé.
  Főszabálygerotamasblog
   
  A FIFA alapszabályának (Regulations Governing the Application of the Statutes) 5-8. cikkelye fekteti le, a nemzeti szövetség cseréjének lehetőségeit és annak feltételeit. Az alapvető elvek szerint:
  • minden játékosnak rendelkeznie kell egy (esetleg több) állandó állampolgársággal, amely nem a helyben tartózkodáshoz kötött, hanem a születés jogán illeti meg
  • amennyiben az állampolgárságának megfelelő nemzeti csapatban már pályára lépett (bármely hivatalos válogatott mérkőzésen), nem játszhat más „futballnemzetiségben”. Ebben az esetben irreleváns, hogy 90 vagy 3 percet játszott, csak pályára kell lépnie, amely néhány esetben elég abszurd és szigorú szabálynak tűnhet
  Munir El Haddadi marokkói származású, spanyol nemzetiségű labdarúgó kérte a marokkói válogatottba történő „átigazolását”, hiszen 2014 szeptemberében mindössze 15 percet játszott a spanyol válogatott csapatban Macedónia ellen és, azóta sem kapott meghívót a spanyolok nemzeti játékos keretébe. A FIFA szabályainak megfelelően ezért nem léphet pályára más nemzetiség színeiben, amelyet a Sportdöntőbíróság is megerősített és egyben elutasította a játékos és a marokkói szövetség együttes kérelmét az előzőekben kifejtett szabályra hivatkozva.
  Kivételek - Melyek a nemzetiségváltás feltételei?
  Az előző pontban felsoroltak alól, kivételt határoz meg a szabályzat 8. cikkelye. Csak az a játékos élhet a csere lehetőségével, aki:
  • új állampolgárságot igényelt és azok feltételeinek hiánytalanul megfelelt, vagy
  • jelenlegi nemzete engedélyt ad rá, hogy több nemzeti csapatban is szerepeljen
  Néhány nemzet több szövetségben való játéklehetőséget is engedélyez válogatott szinten a labdarúgó számára (kettős állampolgár), de nem biztosít kizárólagos választási jogot a játékosnak, hanem további feltételeket állapít meg (melyek közül legalább egy feltételnek eleget kell tenni):
  • az érintett szövetség területén született
  • édesanyja vagy édesapja az érintett szövetség területén született
  • nagyanyja vagy nagyapja az érintett szövetség területén született
  • legalább 2 évig folyamatosan (megszakítás nélkül) az érintett szövetség területén élt
  A szabályzat szerint tehát az érintettnek az országban kell születnie vagy ahhoz valamilyen biológiai kötődése szükséges, vagy már egy meghatározott ideje az adott ország (szövetség) területén kell, hogy éljen. Utóbbi esetben az érintett szövetségek megállapodást köthetnek a 2 éves időtartam meghosszabbításáról vagy eltörléséről, amelyet minden esetben a FIFA Végrehajtó Bizottsága (Executive Committee) nyújt be és hagy jóvá- írja a szabályzat 6. cikkelye.
  Új állampolgárság igénylése során (7. cikk) az előzőekben felsorolt feltételek szükségesek (születés vagy biológiai kötődés), viszont az időtartam és annak feltételei változnak:
  • az érintett játékos legalább 5 évig megszakítás nélkül, folyamatosan, 18 éves korától számítva a szövetség területén élt
  A dél-afrikai születésű, Deklan Wynne labdarúgó ügye is hasonló helyzetet teremtett. A játékos (20 évesen) 2015-ben szerepelt az új-zélandi válogatott színeiben, ahol 2010 óta élt családjával. Az új-zélandiak a FIFA szabályzat 6. pontját vették alapul, és ennek megfelelően küldték pályára a játékost. Vanuatu viszont megóvta a döntést, a 7. pontra hivatkozva, hiszen a labdarúgó új nemzetiséget igényelt, vérségi kötelék nem fűzi Új-Zélandhoz illetve 20 évesen nem élhetett legalább már 5 évet a befogadó ország területén. Az Óceániai Labdarúgó Szövetség igazat adott Vanuatu hivatkozására, amely ellen Új-Zéland nem is fellebbezett.
  Hogyan lehet váltani?
  A játékos egy írásos, alaposan alátámasztott kérelmet köteles benyújtani a FIFA Főtitkársága részére, amely alapján a Játékos-Státusz Bizottság hozza meg döntését. A döntés meghozataláig viszont a játékos nem szerepelhet egyik válogatott csapat tagjaként sem. Ilyen jellegű kérelem legfeljebb egyszer igényelhető. Feltételek, az előzőekben felsorolt kritériumokkal együttvéve, a következők:
  • a játékos nem játszott hivatalos mérkőzést a jelenlegi, felnőtt nemzeti csapatában, függetlenül attól, hogy teljes játékidő vagy csak rövidebb szakasz erejéig kapott lehetőséget. Ennek értelmében kivételt képeznek a barátságos, felnőtt válogatott mérkőzések, azok nem elegendőek, hogy a labdarúgót az adott szövetséghez kössék
   
  • már rendelkezik azon csapat állampolgárságával, amelyben játszani szeretne
   
  • nem vehet részt új szövetségének versenysorozatában, amelyben már korábbi szövetségével is szerepelt pl: kvalifikációs versenysorozat mérkőzéseinek időpontjában kerül igénylésre a kérelem, a játékos sikeresen futballnemzetet váltott, ezen versenysorozat alatt viszont új nemzeti csapatában még nem léphet pályára
  Külön engedély
  A szövetségek a FIFA-hoz intézett külön engedélyt, állásfoglalást is igényelhetnek, ha már honosított játékosukat pályára kívánják küldeni. Jó példa erre, Gedion Zelalem futballista ügye, akire szintén a szabályzat 7. cikkelye vonatkozik-állapította meg a FIFA. Az etióp származású, Berlinben született, 2014-ben amerikai állampolgárságot kapott labdarúgó esetében, az Amerikai Labdarúgó Szövetség külön engedélyt kért a FIFA-tól, hogy játékosát bevethesse a nemzeti csapatban, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség pedig meg is adta azt.
  Fellebezési lehetőség- Sportdöntőbíróság (CAS-Court of Arbitration for Sport)
  A Sportdöntőbíróság joghatósága kiterjed valamennyi, sporttal kapcsolatos jogvita elbírálására. Ide tartozik különösen az állampolgársággal, honosítással összefüggő ügyek vizsgálata is. Az eljárást kezdeményezhetik:
  • sportolók
  • nemzeti, nemzetközi sportági szakszövetsége, sportszervezetek
  A CAS eljárásának előfeltétele, hogy joghatóságát elfogadják valamilyen formában, amely alapulhat kifejezett elismerésben vagy a sportág szabályzatán illetve kétoldalú megállapodáson is. A FIFA 2002-ben fogadta el a CAS joghatóságát általános jelleggel, ezért igen sok játékos vagy sportszervezet igényelte már a sportdöntőbíróság eljárását. 2017 nyarán került egy ügy a CAS elé, ahol a paraguayi születésű Nelson Cabrera a bolíviai nemzeti csapatban lépett pályára, annak ellenére, hogy a honosított játékos még nem töltötte le az 5 éves időtartamot, ugyanis csak 4 éve élt a befogadó ország területén, 18 éves korának betöltése után- FIFA 7. cikk szerinti szabálya szerint. A bolíviaiak fellebbezést nyújtottak be a CAS felé, amelyet viszont a sportdöntőbíróság elutasított és megerősítette a FIFA döntését.
  Megéri vagy nem?
  Sok játékos esetében a FIFA szabályzata komoly gátakat szab, hogy más nemzet csapatában szerepelhessenek. Arra a kérdésre, hogy megéri váltani vagy sem, sajnos előre nem lehet tudni a választ, a futball világában ugyancsak van pozitív és negatív példa is. A Svájcban született, de horvát származású Ivan Rakitic élete egyik, hanem legnagyobb döntését hozta meg, amikor a horvát válogatott csapatot választotta a svájci válogatottal szemben. A futballista azóta sem bánta meg, hogy a horvátokhoz csatlakozott, nem feledte gyökereit, de hangsúlyozta, hogy döntését nem Svájc ellen, hanem Horvátországért hozta meg.
  A labdarúgás világában a „futballnemzetiség” váltás tehát nem egyszerű procedúra, a több éves várakozási idő, szigorú feltételek mind hátráltatják a gyors eljárás, csere lehetőségét. A FIFA eseti bizottsága egyébként fontolóra vette, hogy rugalmasabbá tegye, a nemzeti csapatban töltött játékidő szabályozását, tekintve azt, ha reális esélye sincs annak, hogy a labdarúgó a jelenlegi nemzeti csapatába újra meghívót kapjon, és ezért kíván csapatot váltani. A FIFA ezen felül külön engedély megadásának lehetőségét is fenntartja a szövetségek, játékosok részére.
  Összefoglalva a FIFA részletes szabályai választ adnak a nemzeti válogatott cseréjének feltételeire, amely szabályokat gyakran a szövetségek figyelmen kívül hagynak, majd fellebbeznek a nemzetközi szervezet döntése ellen, bár legtöbbször sikertelenül.
   
 • FIFA és a büntetések-foci vb 2018

  A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) által a 2018-as világbajnokság idejére létrehozott szabályok betartása kötelező minden részvevő számára, amely szabályok megsértése, súlyos pénzbüntetéseket és fegyelmi eljárást is vonhat maga után. A szabályozás tehát a világesemény idejére szól, az ott elkövetett szabálytalanságok, fegyelmi vétségek illetve pénzbüntetések kiszabása  viszont a FIFA általános etikai és fegyelmi kódexeinek szabályain alapulnak.

  FIFA fegyelmi szabályzat

  A fegyelmi szabályzat (FIFA Disciplinary Code) meghatározza a fegyelmi vétségek, cselekmények körét, az ezekhez kapcsolódó megfelelő szankciókat illetve, hogy mely szervek jogosultak az eljárás lefolytatására. A most zajló világbajnokság során is sor került számos pénzbüntetés kiszabására, de olyan esetről is olvashattunk, ahol a játékos megúszta egy egyszerű figyelmeztetéssel.

  Danijel Subasic a horvátok hálóőre, aki a vb nyolcad döntőjében három tizenegyest is hárított, az elhunyt csapattársát ábrázoló pólót viselt, ezért a FIFA figyelmeztette a játékost. A világbajnokság idejére meghatározott csapat felszerelés szabályai szerint ugyanis:

  • politikai, vallási vagy személyes üzenet megjelenítése bármilyen nyelven és formában, a játékos felszerelésén, ideértve a mezeket is, szigorúan tilos

  forrás: index.hu
  A horvát csapat viszont nem úszta meg figyelmeztetéssel, a FIFA ugyanis 70.000 svájci frankos (közel 20 millió forint) büntetést szabott ki, mert nem a Coca-Cola által támogatott italt fogyasztották a dánok elleni nyolcad döntőben, ezzel megszegve a marketing szabályokat. A büntetés mértéke nem lehet kevesebb 300 svájci franknál, de nem haladhatja meg az 1.000.000 svájci frankot.

   Közönség provokálása is súlyos következményeket vonhat maga után, FIFA fegyelmi szabályzata kimondja, hogy:

  • bárki, aki a mérkőzés során provokálj a nézőközönséget, felfüggesztésre kerül két mérkőzésre, és legalább 5000 svájci frank összegű pénzbírság megfizetésére köteles

  A politikai üzeneteknek is súlyos következménye lehet, a FIFA ugyanis szigorúan bünteti az ilyen jellegű megnyilvánulásokat a pályán. A két albán származású, de svájci nemzetiségű játékos Granit Xhaka and Xherdan Shaqiri sportszerűtlen magatartás tanúsításáért 7800 svájci frankos büntetésben részesült, mert gólörömüket, egy kezükkel megformázott albán sast mutatva fejezték ki, a Szerbia elleni mérkőzésen, utalva ezzel koszovói származásukra illetve az 1990-es években történt Szerbia és Koszovó közötti politikai konfliktusra.

  A FIFA Etika kódex általános jelleggel határozza meg a jogkövetkezmények körét, amely szankciókat minden esetben a Fegyelmi Szabályzat alapján kell alkalmazni. Jogkövetkezmények lehetnek:

  • figyelmeztetés
  • megrovás
  • pénzbüntetés
  • díjak visszavétele
  • mérkőzés/mérkőzésekről való eltiltás
  • kitiltás az öltözőből vagy csere padról
  • sportlétesítménybe való belépés megtiltása
  • bármely egyéb labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől való eltiltás
  • szociális/közmunka

  A kódex lehetőséget biztosít a szankciók végrehajtásának részleges felfüggesztésére, a meccsről való eltiltás, cserepadról vagy öltözőből való kitiltás illetve az egyéb labdarúgáshoz kapcsolódó tevékenységtől való eltiltás esetén. Fontos feltétele, hogy a büntetés nem haladhatja meg a 6 hónapot illetve 6 mérkőzésnél kevesebb eltiltás esetén alkalmazható. A bizottság próbaidőt is kiszabhat, amely 6 hónaptól 2 évig határozható meg. Újabb szabályszegés esetén a próbaidő visszavonásra kerül, az eredeti büntetés is végrehajthatóvá válik, amelyhez az újabb szankciók is hozzáadódnak és együttesen kerülnek elbírálásra. Eltérő rendelkezés csak különös méltánylást igénylő esetben hozható.

  A két svájci labdarúgó esetében a FIFA pénzbüntetés mellett, 2 mérkőzésről is eltiltotta a játékosokat, de utóbb szankciót végül felfüggesztette a svájciak nagy örömére.

  A FIFA számos játékost, szurkolót vagy egyéb sportvezetőt is büntetéssel sújtott, ezzel érzékeltetve mennyire szigorúan veszi a média, marketing jogok megsértését, a politikai, személyes és provokatív megnyilvánulásokat is a világbajnokságon, melyet sokszor irracionális pénzbírsággal sújt.

  lásd:https://index.hu/sport/futball/2018/vb/2018/07/13/vb-buntetesek_angol_zokni/
  https://index.hu/sport/futball/2018/vb/2018/07/06/fifa_buntetesek_tizes_toplista/


  Ui.: A cikkben látható kép szerzői joga védett. Köszönöm az index.hu hozzájárulását a használathoz.

 • Szponzorok, támogatók és partnerek a foci VB-n

  Szponzori szerződések lényege

  A sportban megkötött szponzori szerződések célja, a sport népszerűségének átvitele a szponzor áruira vagy szolgáltatásaira. A sportoló, sportszervezet, sportszövetség (szponzorált) lehetővé teszi, hogy sporttevékenységét a szponzor marketing céljából felhasználja. A szerződés tehát kifejezetten egy ún. imázs-transzferre irányul, ahol a szponzor pénzt vagy egyéb anyagi előnyöket biztosít, a szponzorált pedig sporttevékenysége során a szponzort népszerűsíti.

   

  szponzorblog
  A sporton keresztül történő marketing tevékenység (szponzorálás) nem csak egy adott sportoló vagy csapat szponzorálásban nyilvánulhat meg. Egy világesemény szervezésének és rendezésének is jelentős részét adják a szponzorációs együttműködésekből származó bevételek, melyeknek mérhető eredménnyel kell járnia és egy kimondottan üzleti motivációjú kapcsolatot feltételeznek.

  A kontraktus megkötésékor nem csak a szerződés időtartamának, a felek együttműködési kötelezettségének van jelentősége, de szintén fontos meghatározni a korlátozások (kivel és milyen más szponzori szerződéseket köthetnek a felek) szabályait valamint a szerződésszegés és szerződés megszűnésének eseteit is.

  Szerződésszegés esetei - Rafael Márquez ügy

  Érdemes konkrétan meghatározni azon magatartási szabályokat, amelyek szerződésszegésnek minősülnek pl.: a szponzorált megtagadja, a szponzor termékeinek használatát vagy a szponzor által rendezett eseményen nem vesz részt, de a szponzor számára megfizetendő kötbér kikötése is megoldás lehet a szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegésének esetére.

  A 2018-as FIFA Labdarúgó Világbajnokság során a mexikói csapatkapitány Rafael Márquez „ügye” is hasonló, aki felkerült az Egyesült Államok fekete listájára, pénzmosás miatt. A csapatkapitányt kitiltották az USA-ból, ezért nem kerülhet kapcsolatba amerikai vállalkozásokkal, cégekkel, illetve semmilyen amerikai érdekeltséggel, amely lényegesen megnehezíti a vb-n való mindennapjait (pl.: nem ihat a mexikói csapatot támogató Powerade italaiból, amely az amerikai Coca-Cola tulajdonában van, illetve nem tartózkodhat olyan szállodában, amelyben van amerikai tulajdonrész). A szerződésben valószínű rögzítésre kerültek a szerződésszegés konkrét esetei, amelyben többek között a közmegbotránkoztatást kiváltó életvitel, egy olyan lehetséges magatartási szabályok egyike lehet, amely a sportoló szerződésszegését jelentette.

  Nem minősül szerződésszegésnek, ha személyiségi jogokra hivatkozva tagadja meg egy sportoló a szponzor termékének népszerűsítését, amely már a jelenleg zajló labdarúgó világbajnokságon is előfordult. Az egyiptomi kapus, Mohamed-el Senavi az Uruguay elleni mérkőzésen kapta meg a meccs legjobbjának járó díjat, amelyet a Budweiser sörmárka támogat, de vallási szokásait tiszteletben tartva, a sportoló nem fogadta el a serleget, az iszlám vallás ugyanis tiltja az alkoholfogyasztást illetve minden olyan dolog elfogadását, amely egy szeszesital márkával érdekeltséget mutat.

   Szponzorok, támogatók és partnerek és jogosultságaik

  A futball világbajnokság reklámszabályaira már az ÖRT (Önszabályozó Reklám Testület) is felhívta a figyelmet illetve utalt a FIFA által létrehozott irányelvre (Guidelines for the use of FIFA’s Official Marks), amely szabályozza a reklámozásra illetve védjegyvédelemre is vonatkozó információkat a 2018-as oroszországi világbajnokságra vonatkozóan. Fontos különbséget tenni a jogtulajdonosok típusai között illetve tisztázni jogosítványaik körét és annak szabályait.

  Az irányelv meghatározza a FIFA jogtulajdonosainak csoportjait, amelyet az alábbiak szerint oszt fel:

  1. Kereskedelmi vállalatok: további három fajtáját különbözteti meg:

   

  • FIFA partnerek: legátfogóbb globális reklám, promóció és marketing jogokkal rendelkezik, amely marketing jogok a FIFA-hoz illetve a világbajnoksághoz kapcsolódnak. 6-8 cég szerepelhet a partnerek listáján, amelyek a jelenlegi világbajnokságon a következők: Adidas, Coca Cola, Wanda, Gazprom, Hyundai/Kia Motors, Quatar Airways, Visa

   

  • FIFA szponzorok: számuk szintén 6-8 cég között mozoghat és a FIFA itt is egy átfogó, promóciós, marketing jogokat biztosít, de kizárólag csak olyan reklámra, amely a világbajnoksághoz kapcsolódik. Jelenlegi 5 szponzor: Budweiser, Hisense, McDonalds, Vivo és China Mengniu Dairy. Utóbbi már decemberben szerződést kötött a FIFA-val, amely a világbajnokság hivatalos joghurt és jégkrém szállítója lett, igen erős hirdetési költségvetéssel támogatva a világeseményt

   

  • Regionális támogatók esetében a FIFA szintén a világeseményhez kapcsolódó, átfogó reklám, promóciós és marketing jogokat biztosít számukra, de kizárólag csak saját területükön. Összesen 20, régiónként legfeljebb 4 cég lehet jogtulajdonos. Jelenlegi regionális támogatók: Alfa-Bank, Alrosa, Rostelecom, Russian Railways

   

  1. Médiaszabályozók: bizonyos média jogokat kaptak az eseményre egy adott területen belül. Médiajogok a következők: televíziós jogok, rádiós jogok, szélessávú (internetes) jogok, IPTV (Internet Protocol Television) jogok illetve mobil átviteli jogok.

  Fontos szót ejteni a FIFA új és szigorított közvetítési jogokra vonatkozó szabályairól, amelyek be nem tartása szankcionálást vagy jogdíjfizetési kötelezettséget is vonhat maga után. A közvetítés kizárólagos jogával Magyarországon az M4 Sportcsatorna rendelkezik.

   

  A csatorna FIFA-val kötött szerződése értelmében:

   

  • díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg, a kereskedelmi tevékenységet folytató (pl.: belépőjegyeket szed vagy szponzorokkal rendelkezik, vagyis bármilyen előnyhöz jut a közvetítés által) felhasználóhelyek részére, a mérkőzések nyilvános vetítése esetében. A tarifák meghatározásával nem csak szponzorait védi a FIFA, de a befolyt összeget jótékony célokra is fordítja

   

  • külön szponzor támogatása egy nyilvános meccsnézéshez is komoly megkötéseket foglal magába, ezért érdemes átnézni a FIFA által hozott szabályokat

   

  1. Márka névvel ellátott/márkajelzés nélküli engedélyes: jogosultak a gyártás fejlesztésére illetve a hivatalos védjegyekkel ellátott termékek értékesítésére. A márkanévvel ellátott termékek viselhetik a világbajnokság hivatalos, valamint az engedéllyel rendelkező vállalati védjegyeket. A márkajelzés nélküli termékek viszont kizárólag a világbajnokság hivatalos védjegyeit viselhetik

   

  1. Vendéglátói ügynökségek: olyan cég, amely világszerte kizárólagos vendéglátási csomagokat kínálhat, kinevezett ügynökei révén

   

  Összefoglalva, alapvető jogi „csomagnak” tekinthető a jogtulajdonosok körében:

  • a hivatalos jelölések használata (FIFA irányelv részletesen taglalja ezeket illetve a felhasználás egyes eseteit is megemlíti)
  • megjelenhetnek a világbajnokság stadionjaiban és környékén, illetve a FIFA hivatalos kiadványban és honlapján
  • marketing védelem illeti meg őket
  • vendéglátási lehetőségek
  • közvetlen reklámozás és promóciós lehetőségek, ideértve a kedvezményes hozzáférés biztosítását a FIFA világbajnokság reklámjának közvetítésében

  A világesemény sajátos vonzereje mellett, a FIFA cégekkel, vállalatokkal kötött szponzori szerződései is rendkívül vonzóak, hiszen minden egyes kereskedelmi partner kizárólagosságot szerez, és egyedülálló platformot kínál a versenytársakkal szemben. A mezszponzorációért folytatott versenyben például az Adidas került ki győztesen a Nike-val szemben, de utóbbi jelentős egyéni szponzori szerződéseket köt sztárjátékosokkal, ezért nem meglepő, ha Adidas által támogatott csapat játékosa Nike cipőben lép pályára. A világbajnokságon ezért nem csak a világ legerősebb nemzeti csapatait szerepelnek, de a szponzorok, partnerek és támogatók munkája is kiveszik részüket az esemény lebonyolításában és annak élménybeli fokozásában.

"Bármihez amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik”- írta egykor Johann Wolfgang von Goethe. Ezt a honlapot, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartom fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak

Kapcsolattartás

dr. Gerő Tamás

ügyvéd, sportjogi-, és adójogi szakjogász

 Iroda: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.

 Tel/fax: 06-1-3882389

  Mobil: +36 30 4156009

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési szabályzat