Blog

A jelzáloggal terhelt ingatlan adásvételekor szinte minden esetben az eladónak kell kiegyenlítenie fennálló tartozását a hitelező bankja felé. Ezt megteheti önerőből, készpénzzel vagy újabb hitel felvételével is, amellyel rendezi korábbi tartozását. Végtörlesztés, azaz lejárat előtti teljesítés esetén a bankok többletdíjat számolhatnak fel. Amennyiben az eladó a majdani vételárból szándékozik hitelét visszafizetni és a vételár egy részét előre elkéri a jelzálog törlése előtt, ennek tényét mindenképp rögzíteni kell a szerződésben. Ezt célszerű ügyvédi letét formájában véghezvinni, aki egyben közreműködik jelzálogjog bejegyzés törlésében is.
Ahhoz, hogy ki tudjuk választani a megfelelő társasági formát, tisztában kell lennünk a különböző társaságok előnyeivel és hátrányaival. Meg kell ismernünk az egyes formákkal járó jogokat és kötelezettségeket. Ezek a vállalkozási formák amik közül választhatunk: Betéti társaság (Bt.) Közkereseti társaság (Kkt.) Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság, Részvénytársaság (Rt.)
Betéti társaságnál legalább egy tag ( beltag) a saját vagyonával is köteles helytállni a társaság olyan kötelezettségeiért amit a társasági vagyon nem fedez. Kft-nél a tag nem köteles helytállni a társaság kötelezettségeiért saját vagyonával.

Kft. alapításához 3.000.000 Ft. Törzstőke szükséges. ( ennek minumum 30%-ának készpénznek kell lennie, többi lehet apport. )

Igen, a cég bejegyzését követő 8 napon belül kötelező a bankszámla nyitása, és arra a törzstőke meghatározott hányadának a befizetése.

A cég nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy az ne legyen összetéveszthető. A cég neve nem kelthet a valósággal ellentétes látszatot. Típusára, vagy formájára vonatkozó elnevezést fel kell tüntetni. ( Kft., Bt., Kkt., Rt.) Ha a név a cég tevékenységét is tartalmazza, akkor a tevékenységet is magyar nyelven, a magyar helyesírás követelményeinek megfelelően kell feltüntetni.

 

  • tagok neve és adatai (személyigazolvány szám, anyja neve, születési hely, idő, személyi szám, lakcím)
  • nyilatkozat arról, hogy a vagyoni betétet a házipénztárba befizette a tag
  • székhely címe
  • telephely címe
  • a társaság fő tevékenysége
  • személyi azonosító okmányokat (személyi igazolvány, vagy útlevél, lakcímkártya, adókártya )
  • székhelyként, telephelyként megjelölt ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői által aláírt, tanúkkal hitelesített hozzájáruló nyilatkozatotot az ingatlan használatához
  • ingatlan tulajdoni lapját

A bizalmi vagyonkezelés fogalma eddig ismeretlen volt a magyar jogban. Az angolszász jogban már létező ‘trust’ jogintézményéhez hasonlóan, bizalmi vagyonkezelés néven vezette be az új polgári törvénykönyv a magyar jogba.az új jogintézmény beiktatása a hazai jogba azt a gyakorlati igényt igyekszik kielégíteni, amely a tulajdonosi és a döntési pozíciók szétválásának jogszabályi hátterét alapozzák meg. Az intézmény leginkább a már létező megbízási szerződéshez áll a legközelebb, hiszen itt is kiemelt szerepet játszik a bizalmi jelleg (nem véltelen tehát az angol elnevezés is amely magyarul bizalmat jelent).

A Ptk. a hibás teljesítés jogkövetkezményi között bevezetett egy új intézményt is, a termékszavatosságot. A termékszavatosság a jogosultnak a termék hibájából származó vagyoni érdeksérelmét igyekszik orvosolni. A fogyasztó az általa megvásárolt dolog (ami nem lehet ingatlan) hibája esetében közvetlenül érvényesíthet kár igényt –kijavítást elsődlegesen, vagy kicserélést- a dolog előállítójával és forgalmazójával szemben.

"Bármihez amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik”- írta egykor Johann Wolfgang von Goethe. Ezt a honlapot, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartom fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak

Kapcsolattartás

dr. Gerő Tamás

ügyvéd, sportjogi-, és adójogi szakjogász

 Iroda: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.

 Tel/fax: 06-1-3882389

  Mobil: +36 30 4156009

 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatkezelési szabályzat